Kort brugsanvisning til WinPlot

Indhold

Dokumentet

For at sikre, at alle kan læse dit dokument, anbefales det, at dokumentet skrives i WordPad, som findes under Programmer - Tilbehør.
Skal der skrives formler, går man til Indsæt - Objekt og vælger formeleditoren CorelEquation! 2.0 Equation (eller hvad den nu hedder). Her er en udmærket gennemgang af formeleditoren.

Installation af WinPlot

WinPlot er et "ShareWare - program". Det kan downloades ved at klikke på jordnødden.
Når programmet er installeret, har man ikonen på skrivebordet.

Start WinPlot

1.   Vælg WinPlot - ikonen, og du får billedet.
2.   Vælg Window og 2 - dim for at tegne en 2 - dimensional figur. Du får nu et tegnefelt med et koordinatsystem og menuen:
3.   Vælg View og View og fastlæg det område, tegningen skal dække.
4.   De forskellige tegnemuligheder findes i Equa.
5.   Når tegningen er færdig, kan den evt gemmes i WinPlots format (.wp2). Vælg File og Save as.

Tegning

Koordinatsystem
Generelt


Hver gang en tegne kommando er afsluttet med OK, opdateres figuren og tegnekommandoen dukker op i Inventory (beholdning).
Vil man rette i sin tegning, vælges den pågældende kommando i Inventory. Så vælges edit, og kommandoen kan rettes. Efter OK slår ændringen igennem på figuren.
Tegningens dele kan have hver sin stregtykkelse og farve.

De vigtigste tegne - muligheder i Equa er

  1. y = f(x): Skriv regneudtrykket (uden f(x) =). Er x begrænset til et interval, checkes lock interval - boksen og grænserne angives.
  2. Segment: Angiv koordinaterne til liniestykkets endepunkter.
  3. 0 = f(x, y): Skriv regneudtrykket (uden 0 =). Kommandoen bruges til f.eks. at tegne cirkler.
  4. Koordinatsystemet kan slås til og fra ved at vælge Axes i View

Tekst

1.   I Btns vælges Text.
2.   Markøren placeres, hvor teksten skal begynde. Højre - klik. Skriv teksten i feltet. Vælg evt. en tekst-Font.
3.   Hvis teksten ikke står det rigtige sted, kan den flyttes med markøren med venstre musetast nede.

Indsætte tegning i dokument

  1. Læg tegningen i udklipsholderen med File og Copy to clipboard.
  2. Sæt markÝren på det relevante sted i dit dokument og CTR + V.

Eksempler

Mat C, maj - juni 2001, Opgave 3: Kurvetegning

En funktion f er givet ved

    f(x) = –0.25x + 3.25.

Bestem f(1) og f(5), og tegn grafen for f.
En anden funktion g er givet ved

    g(x) = Öx + 2, x ³ 0.

Tegn grafen for g i samme koordinatsystem som grafen for f, og bestem værdimængden for g.
Løs uligheden g(x) > f(x) .

Opgaven ledsages af en figur som f.eks.

I WinPlot ser tegnefladen, View-view og inventory således ud

Links

Meget grundig vejledning fra Madison, Wisconsin, USA

Meget grundig vejledning fra University of Hawaii

[ Hovedmenu ] [ Tilbage til hovedsiden ]