[ Tilbage til hovedsiden ]

Vandret solur

Soluret består af en vandret plade, hvorpå en gnomon (opstander) af højde g kaster skygge. Projektet går ud på at tegne de kurver, solskyggen følger dagen og året igennem. Vi lægger koordinatsystemet, så gnomon står i nulpunktet og 1-aksen peger mod øst og 2-aksen mod nord.

Set mod ca. syd

Solens position på himlen kan angives ved dens højde h over horizonten og Azimuth Az, som er vinklen mellem syd-retningen på horizonten og retningen til det punkt på horizonten, solen står lodret over. Az regnes negativ, når solen er på øst-himlen (om formiddagen) og positiv, når solen er i vest.

I astronomien lærer man, at h og Az kan beregnes ud fra stedets bredde j, solens deklination d (som varierer året igennem) og timevinklen t, som måler den tid, der er gået siden middag (t er negativ om formiddagen).

Stedets bredde j (ca. 56° i Danmark) og solens deklination d kan findes Skriv- og Rejsekalenderen. Vi finder følgende deklinationer:

Månedjanfebmarapr majjunjulaugsepoktnovdec
d–23.0–17.1–7.6 4.515.122.123.118.08.3 –3.5–14.4–21.7

h og Az beregnes af

Skyggens længde l beregnes af l = g / tan(h) og koordinaterne af

Vi er nu klar til at lægge funktioner ind og starter med MODE og vælger Par for parameterkurve. Den første "kurve" bruger vi til at beregne h og Az. Den deaktiveres.
Anden kurve er den rigtige.

For at finde den kurve, skyggen fra en 10 cm høj gnomon følger i slutningen af maj (eller juli), sætter vi konstanterne 56 ® F: 20 ® D:10 ® G. Plot i vinduet [–60; 60] x [–20; 20] x [0; 40]. Skyggen følger den viste kurve fra t = –60° til t = 60°. Da l time svarer til 15° viser kurven forløbet fra kl –60/15 = –4 ~ kl 8 til kl 60/15 = 4 ~ kl 16.

d = 20° d = 10°d = –10°

Vi ændrer nu vinduet, så Tstep er 15 og i MODE ændres fra Connected til Dot. Derved opnår vi, at der kun tegnes Ún prik pr. time.

Vi ser 2 kurvesystemer: daglinierne (som er dem, vi hidtil har interesseret os for) og på tværs af dem timelinierne.

Vil man konstruere soluret i praksis, kan man finde prikkernes koordinater med TRACE.

Timelinierne tegnes som linier gennem punkter svarende til samme klokkeslet.

[ Toppen af siden ]