[ Tilbage til hovedsiden ]

Titrering

Under titrering af syren HA med basen B gælder ligevægten

Desuden har vi dissosiationsligevægtene

Disse giver ligningerne

Titrerer vi V ml syre med x ml base, får vi

Endelig benærker vi, at hydrogenionerne opstår i takt med A og forsvinder i takt med, at BH+ opstår, altså

Vi har nu 5 koncentrationer [HA], [A], [H+], [B] og [BH+] og 5 ligninger. Det kan løses. Specielt er vi interesserede i [H+], og finder efter nogle regninger

Dette frygtelige udtryk fastlægger indirekte [H+] som funktion af x (ml. tilsat base). I stedet for at finde funktionen på formen [H+] = , bruger vi TI's SOLVE.

Eksempel

25 ml. 0.08 M HAc titreres med 0.15 M ammoniakvand. Vi søger grafen for pH som funktion af x.

Først lægges konstanterne ind
10^–4.75 STO K:10^–9.25 STO L:0.002 STO M:0.00015 STO N:25 STO V

Så regneforskriften
Y1=–log(Solve(M/(V+x)/(1+ H/K) + L/H *(M/(V+x)/(1+H/K) – H + 10^–7) – H + 10^–7 - N x /(V+x),H,10^–7).

Vi plotter i vinduet [0, 20] x [4, 10] og venter tålmodigt (regningerne er meget tunge).

Ved f.eks. 0 ml. base beregnes pH af kommandoen Y1(0) . Den næste beregning udføres nemt ved at kalde kommandolinien frem med ENTRY og rette 0 til 5 . O.s.v.

[ Toppen af siden ]