[ Tilbage til hovedsiden ]

Programmering af TI83

Indledning

En opskrift på stegt roastbeaf:

  1. Gnid kødet med salt og peber.
  2. Varm fedtstoffet i en stegegryde.
  3. Brun kødet på alle sider.
  4. Hæld koldt fedtstof over.
  5. Steg kødet 5 min på hver side.
  6. Er stegen tyk, steges lidt længere.
  7. Lad stegen hvile i folie.
  8. Skær kødet for i tynde skiver.

øvelse Tænk over, hvad der sker i "programmets" 5.te og 6.te linie.

TI8x - familien af grafikregnere kan programmeres d.v.s, det er mulige at lagre en serie af instruktioner - kaldet et program - i maskinen. Siden kan man så udføre - eksekvere - programmet og altså få udført instruktionerne. Vi skelner altså mellem at skriv og at udføre programmet.

Eksemplerne vil blive formuleret dels som pseudokode - en slags formaliseret dansk - dels som egentlige TI8x-programmer.

Nyt program / editere et program / køre et program

Vi vil skrive et program, der løser andengrads ligninger.

Tast PRGM og vælg NEW og maskinen skriver NAME=, og du skriver navnet f.eks ANDEN.

Du kan senere ændre i programmet ved at taste PRGM og vælge EDIT og vælge det program, der skal ændres/rettes.

Maskinen viser nu et kolon (:), som er maskinens måde at vise, at det efterfølgende er en instruktion til maskinen. Vil man have flere instruk-tioner på samme linie, må man selv skrive et skille-kolon (med INS :, kolon er "2-nd").

Et program køres - eksekveres - ved at vi går ind i PRGM og vælger programmet, hvorefter maskinen skriver PRGM_navn. Accepterer vi med ENTER, går programmet i gang.

Andengradsligninger

Vi ønsker et program, der løser andengradsligningen a· x2 + b· x + c = 0. D.v.s. et program, der først spørger om konstanterne a , b og c og afleverer rødderne (hvis de findes):

I denne kode optræder forskellige nøgleord - ord maskinen forstå - f.eks. Input og Disp, som har med Input/Output at gøre. Andre er If, Then, Else og End, som er kontrolstrukturer.

Konstruktionen Hvis ... Så, instruktioner, Ellers, instruktioner, Slut Hvis kaldes en forgrening.

Øvelse. Kan dette program "gå i stykker ?" d.v.s. kan det håndtere alle tænkelige input ? Hvis ikke, hvad skal man gøre ved det ?

Plotning

I f.eks. If - sætninger indgår en betingelse. Maskinen er altså i stand til at evaluere udsagn. Det foregår på den måde, at værdien af et sandt udsagn sættes til 1; et falsk sættes til 0. Det benytter vi til at skrive et program, der plotter området mellem to grafer. Ideen er, at vi i en dobbelt løkke løber hele skærmen igennem. Skærmens "koordinater" Xmin, Xmax og DX og de tilsvarende Y - størrelser findes i VARS Window og Pt-On i DRAW POINTS

Programmet forudsætter naturligvis, at de relevante funktioner er lagt ind i Y1 og Y2. Hav tålmodighed: maskinen er på ingen måde hurtig.

Svær øvelse. Har I ideer til at gøre programmet hurtigere ?

[ Toppen af siden ] [ Tilbage til hovedsiden ]