[ Tilbage til hovedsiden ]

TI - grafikregner

Emner

Integrator til TI80

I modsætning til de større maskiner har Texas Instruments TI80 ingen indbygget integrator. Men da maskinen kan programmeres, laver vi en selv.
Programmet beregner en midtsum for integralet òabf(x)dx, hvor regneforskriften for f(x) er lagt i Y1.

1. Vælg PRGM / NEW , og brug ALPHA-knappen til at navngive programmet f.eks. NUMINT.

2. Efter at navnet er lagt i maskinen med ENTER, viser et :, at her begynder en kodelinie.

KodelinieKommentar
:INPUT "A:",Afindes i PRGM / I/O
:INPUT "B:",B 
:0 ® Sstart med summen 0
:A+(B–A)/200 ® Xførste intervalmidtpunkt
:FOR(I,1,100)start på løkken
:S+Y1(X) ® Sopdater summen
:X+(B–A)/100 ® Xnæste intervalmidtpunkt
:ENDløkken slut
:DISP S*(B–A)/100udskriv midtsummens værdi
Simpson - integration

er en mere effektiv metode. En beskrivelse af metoden findes her.

KodelinieKommentar
:INPUT "A:",Afindes i PRGM / I/O
:INPUT "B:",B 
:–Y1(A)–Y1(B) ® Sstart med summen –f(a)–f(b)
:A ® Xførste intervalpunkt
:FOR(I,0,20)start på løkken
:S+(3–(-1)^I)Y1(X) ® Sopdater summen
:X+(B–A)/20 ® Xnæste intervalpunkt
:ENDløkken slut
:DISP S*(B–A)/60udskriv summens værdi

[ Toppen af siden ]