[ Tilbage ]

Fjumrelisten

To af en slags

Mange brugeres frustrationer hænger sammen med, at man ikke gør sig klart, at maskinen har (mindst) to slags

  1. Vinkelmål. I MODE bestemmer man sig for enten grader eller radianer
  2. Parenteser. ( ... ) bruges i regneudtryk og funktionsargumenter, hvorimod { ... } bruges i lister
  3. Skilletegn. Punktum (.) bruges i decimaltal, komma (,) i lister og mellem funktionsargumenter og kolon (:) mellem kommandoer
  4. Plotning. Statistisk (STAT PLOT) skal være slået fra med mindre det er specielt ønsket
  5. Regneforskrifter. I MODE vælger man som regel enten funktioner eller parameterfremstillinger
Parenteser

Parenteser bruges til at holde størrelser sammen, så de behandles først. Der er forskel på (a + b) / (c + d) og a + b / c + d.
TI83 sætter automatisk en venstre-parentes efter standardfunktioners navne. Husk at "lukke døren". Glemmer man det, antager maskinen at der står en højre-parentes sidst i regneudtrykket. Der er forskel på sin(x)*2 og sin(x*2 = sin(x*2).

[ Toppen af siden ]

Tro ikke på alt hvad du ser

Læg funktionen cos(20px) ind i y1, vælg radianer i MODE og plot i vinduet [–4.7; 4.7] x [–2; 2]. Hvilken graf ser du ?

Prøv med vinduet [–4.65; 4.75] x [–2; 2], som er en parallelforkydning af det første. Hvad ser du nu ?

Prøv så med et lidt smallere vindue [–4.65; 4,7] x [–2; 2]. Hvad sker ?

Eller et bredere [–4.65; 4.85] x [–2; 2]? Eller [–7.15; 7.15] x [–2; 2]?

Opgave. Hvordan i alverden kan det gå til ?

Morale: Pas på med at aflæse, før der er zoomet ind på det interessante område.

[ Toppen af siden ]