HTML - en mini-manual

Denne lille kogebog rækker kun Her Til. Meget Længere når du ved at prøve dig frem, åbne andre HTML - dokumenter, hentet fra nettet og evt. læse bøger.

Emner

Hvad er HTML?

HTML (Hyper-Text-Markup-Language) er det sprog, browsere (Internet Explorer, Mozilla, Netscape Navigator,...) kan forstå. For at browseren kan kende det, skal det ligge i en fil, hvis navn ender på .htm eller .html. Det kan så sendes rundt om jorden i telefonledninger, hentes ind i internetopkoblede computere og vises på skærmen.

Nu er computere og skærme meget forskellige - nogle har f.eks. plads til mange bogstaver tværs over skærmen - andre færre, så derfor skal html-forfatteren tage stilling til sidens "lay - out". Det sker ved hjælp af tags, koder indsat i teksten. Et tag skrives < ... >, hvor indmaden er en forkortelse for, hvad browseren skal gøre.

HTML - dokumenter skrives i Notebook eller WordPad, fordi disse ikke sætter deres egne koder ind i teksten.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Dit første HTML - dokument

Gå frem som følger:

 1. Åbn stifinderen og lav en ny folder og kald den f.eks. html
 2. Åbn Notebook (fra Start/Programmer/Tilbehør) og skriv:
  <html>
    <head>
      <title>Skabelon</title>
    </head>

    <body>
      <h1>Overskrift</h1>
      <p>Tekst, tekst, tekst</p>
    </body>
  </html>
 3. Gå til Gem som i Filer - menuen og gem dokumentet i din nye html - mappe under navnet f.eks. skabelon.html
 4. I Stifinder skal du nu kunne se dit skabelon - dokument i html - mappen. Dobbeltklik på den. Broweren skal nu åbnes, og den bør vise dette dokument bestående af en stor overskrift og noget tekst

Strukturen i dette minimale HTML - dokument er:

 1. Yderst <html> ... </html> - tags
 2. Dernæst <head> ... </head> og <body> ... </body> - tags
 3. I hovedet er som minimum <title> ... </title>
 4. I kroppen findes det, der vises på skærmen

Når du i fremtiden vil skrive andre HTML - dokumenter er metoden:

 1. I Stifinder tages en kopi af skabelon.html, som omdøbes til et passende navn
 2. Det nye dokument åbnes i Explorer og kilden åbnes i Notebook med Vis kilde
 3. Kildeteksten rettes til/skrives om efter det nye formål
 4. Kilden gemmes og Explorer opdateres

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Tags

Nogle tags optræder parvis og omslutter et afsnit; andre står alene. Under links finder du oversigter over de fleste tags.
Her er en liste med de vigtigste tags.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Stil

De fleste mennesker ønsker at sætte sit personlige fingeraftryk på deres dokumenter. Det kan f. eks. gøres ved at udvide <body> - tagget til: <body bgcolor="lightcyan">.
Tekstens stil tilpasses med f.eks. <font face="Verdana" size="2" color="navy">.
Placering af tekst og andet kan ske med align=" ... ".
Her ses resultatet.

Men ønsker man samme stil i hele dokumentet, er det smartere at anvende et style sheet. Det anbringes i dokumentets hovede og kan se således ud.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Tabeller

En 3 x 2 tabel kan skrives som følger

Her kan du se tabellen med et ovenfor vist style sheet.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Links

Dansk kursus i HTML
Materiale fra www.html.dk
Amerikansk liste over alle tags
Dansk lærebog i HTML

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]