LINKS - samling

Undervisningsministeriets hjemmeside
Under /Almen gymnasiale uddannelser finder du bl.a. fagene bekendtgørelser.

Matematiklærerforeningens hjemmeside
Her finder du mange gode henvisninger, specielt under "internet".

Fagenes infoguide
er en "Jumpstation". Under "Ungdoms- og voksenuddannelser / Matematik" finder du en mængde gode henvisninger.

GraphMatica
GraphMatica er et "shareWare"-program, som frit kan hentes ned fra nettet. Programmet er væsentligst et tegneprogram, men derudover kan det f.eks. differentiere symbolskt.

Wims
Dette program kan "alt med funktioner!".

J S Bach
God side med biografi, bibliografi, BWV - fortegnelse med kommentarer.

Maurizio Pollini discography.

Annas Rom guide.

[ Toppen af siden ] [ Tilbage til hovedsiden ]